figure

Betelo på Kommuneveg­­dagene i Skien

Den 6. og 7. juni finner du oss på stand i Ibsenhuset i Skien. Ifølge arrangøren har kommunevegdagene som mål å gi alle som jobber innenfor veg og park i kommunen oppdatert informasjon og faglig påfyll, noe vi gjerne bidrar til.

Fakta

Kommunevegdagene

Kommunevegdagene arrangeres av Norsk Kommunalteknisk Forening.

Målgruppen er alle som jobber innenfor veg og park i kommunen. På kommunevegdagene vil de få oppdatert informasjon, faglig påfyll og mulighet til å dele kunnskap med kommunekollegaer fra hele landet.

Årets konferanse vil ha fokus på miljø og bærekraftige løsninger, samt nye utdanningsmuligheter for å rekruttere til veg- og parkfaget.

Vårt hovedfokus er vårt egenutviklede GPS-baserte styringssystem mLogg, og vi ønsker å formidle hvordan mLogg gjør drifts- og vedlikeholdsoppgaver mer oversiktlige, effektive og mer miljøvennlige, både sommer og vinter.

Nytt av året er at mLogg har fått en ny funksjonalitet som vi kaller aktivitetspunkt. Dette vil si at man kan legge inn driftsoppgaver knyttet til spesifikke punkt på kartet. Punktene kan representere alt fra for eksempel søppeldunker, blomsterbed og gatelys til sandfang og septiktanker.

Vi tilbyr også en kostnadsfri testperiode for kommuner som ønsker å prøve ut mLogg i praksis.

Les mer om funksjonaliteten til mLogg her.

Velkommen!