figure

Fullklaff da mLogg ble lansert

Steinkjer kommune så behovet for en løsning som automatisk kunne dokumentere utført vinterdrift og hadde gjort noen spede forsøk, men det løsnet ikke før daglig leder i Betelo, Jostein Bjørkøy, kom innom.

Fakta

Steinkjer kommune

Steinkjer er fylkets tredje største tettsted og er administrasjonssted for Trøndelag fylkeskommune. Kommunen er en av landets største jord- og skogbrukskommuner og har om lag 24.000 innbyggere.

Steinkjer har et typisk norsk innlandsklima med varme somre og kalde vintre. Vinteren 2022 – 23 går inn i historien som både lang og snørik. 

Oppstart i 2014

– Vi hadde testet noen løsninger, men fant ikke noe styringssystem som var tilpasset vårt behov, forteller ingeniør i Steinkjer kommune, Per Stølan. Han har jobbet med vei, trafikk og park i kommunen siden 2009 og har opplevd mang en trøndersk vinterstorm. – Men da Jostein dukket opp ble det fart i sakene, vi definerte vårt behov og ganske raskt kom han opp med en løsning. Vi kjørte en pilot med én entreprenør i 2014 og skjønte fort at her var vi inne på noe.

Millioner spart

– Det er nok ikke å ta munnen for full å si at kommunen har spart millioner på å gå bort fra fastpris på vinterdrift, sier den erfarne ingeniøren. – Da vi gikk ut med nytt anbud i 2021 var det et krav at alle entreprenørene skal bruke mLogg. Dette gir oss god oversikt og det er enkelt å følge opp henvendelser fra kommunens innbyggere. Det er bare å sjekke på kartet, der ser vi hvor brøytemannskapet er, hva de har gjort og hva som gjenstår.

Kan brukes til flere oppgaver

– Opp igjennom årene har vi hatt jevnlig dialog med Betelo og de har vært svært imøtekommende i forhold til behov og ønsker fra vår side. Vi kom eksempelvis med et ønske om kunne legge inn driftsoppgaver tilknyttet plasser på kartet. Dette er nå på plass og vi tenker dette blir nyttig fremover. Vi ser også at systemet har potensiale for bruk også sommerstid, for eksempel i forbindelse med kantklipp og feiing.

Kontinuerlig utvikling

Stølan har lagt bak seg sin siste vinter i arbeidslivet, nå gjenstår bare noen vår- og sommerdager før pensjonisttilværelsen skal nytes. – Jeg drister meg til å ta litt av æren for at mLogg har blitt et så bra produkt. Vi har sett muligheter underveis og formidlet våre behov til Betelo. Dette har resultert i at mLogg passer veldig bra til våre kommunale behov, er enkelt og fleksibelt i bruk og har ført til færre klager. Må da være lov å være litt stolt av det, avslutter Stølan fornøyd.

mLogg

mLogg er et unikt GPS-basert flåtestyringssystem for drift og vedlikehold av vei – sommer som vinter. Systemet er fleksibelt og leverer presis sanntidsinformasjon om oppgaver som brøyting, strøing, salting, kosting, veimerking, kantklipp og tømming av sluk, sandfang og septik.

Ved hjelp av mLogg har Steinkjer kommune alltid oversikt over hvor og når brøytemannskapet er i sving. (Illustrasjonsfoto Adobe Stock)